Αναζητούμε άτομα που θα αναλάβουν υπεύθυνα ενεργό μέρος στην διοργάνωση για τη λειτουργία των επιμέρους χωριών, που θα είναι εξοικειωμένα με το αντικείμενο του κάθε χωρίου (π.χ. μελισσοκομία, φυσική δόμηση, φυσικά καλλυντικά, παιδικό θέατρο, χειροτεχνία με φυσικά υλικά, κοσμήματα κλπ.) Η παρουσία τους θα συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στην αξιολόγηση των αιτήσεων όσο και στην ομαλή επικοινωνία των εκθετών με το Εν Οίκω κατά την διάρκεια του. Καταννοούμε πλήρως τις ανάγκες και τον πολύτιμο χρόνο του καθενός. Όσοι και όσες δεν μπορείτε να συμβάλλετε στην διοργάνωση κατά το χρόνο προετοιμασίας και θέλετε για τις μέρες της Οικογιορτής να γίνεται κομμάτι της, κάθε δική σας βοήθεια είναι σημαντική. Από το στήσιμο του ηλεκτρολογικού υλικού, τη μεταφορά εξοπλισμού, την καθαριότητα των χώρων και άλλων αναγκών. Αν ενδιαφέρεστε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!

Κύλιση στην κορυφή